Folketinget vedtager i disse år flere og flere love, der vedrører miljøvenlige regler – det gælder også biler og beskatning af fri bil.

Jeg vil i denne artikel beskrive de nye regler for beskatning af fri bil – specielt vedr. elbiler og endvidere vil jeg omtale de skattemæssige konsekvenser omkring arbejdsgivers betaling af ladestandere.

I februar 2021 ændrede man mange afgifter omkring biler, således at biler, der kører mindre på literen skal betale dels mere registreringsafgift og dels skal de betale mere i miljøafgift. Elbiler og plug-in-hybridbiler betaler mindre i registreringsafgift end øvrige biler.

Miljøafgiften for en benzindrevet bil, der kører mindst 20 km. pr. lt betaler man 330 kr. pr halvår og hvis bilen kører under 4,5 km. pr. lt. betaler man 11.680 kr. pr. halvår. For dieselbiler, der kører mindst 32,1 km. pr. lt. Betales 160 kr. pr. halvår og hvis den kører under 5,1 km. pr. lt. betales 17.290 pr. halvår. Satserne afhænger også lidt af om bilen er anskaffet før eller efter 3. oktober 2017. Afgifterne er gælden i skrivende stud, men reguleres årligt.

Elbiler og plug-in-hybridbiler betaler ligeledes miljøafgift, men det er billigere og afhænger af elforbruget.

I samme forbindelse ændrede man beskatningen af fri bil – fra 1. juli 2021. Det betyder, at man allerede fra 1. juli ændrede den månedlige beskatning af sin frie bil – enten i opadgående eller nedadgående retning.

Med virkning fra 1. juli 2021 og fremover sker beskatningen af fri bil på følgende måde

Indfasning af beskatning af fri bil

Gamle regler Fra 01.07.21 til 31.12.212022202320242025-
Sats for bilens værdi under 300.000 kr. 25 % 24,5 % 24 % 23,5 % 23 % 22,5 %
Sats for bilens værdi over 300.000 kr.20 %20,5 %21 %21,5 %22 %22,5 %
Miljøtillæg 150 % 250 % 350 % 400 % 600 % 700 %

Da elbilerne er billigere p.g.a. registreringsafgifterne og miljøafgifterne for disse, betyder det at beskatningen bliver billigere for elbiler og dyrere for ”benzin- og dieselslugere”!

Eksempel 1: Køb af ny bil
Ny bil: Købspris 592.000 kr., købsdato 1. april 2020, nyvognspris 725.000 kr., første indregistreringsdato: 1. december 2019, årlig ejerafgift på 7.310 kr.:

2021
300.000 kr. x 25 % i 6 mdr.  37.500 kr.
425.000 kr. x 20 % i 6 mdr.  42.500 kr.
300.000 kr. x 24,5 % i 6 mdr.  36.750 kr.
425.000 kr. x 20,5 % i 6 mdr.  53.125 kr.
I alt169.875 kr.
Ejerafgift
7.310 kr. x 150 % i 6 mdr.    5.482 kr.
7.310 kr. x 250 % i 6 mdr.    9.138 kr.
I alt184.495 kr.
Pr. mdr. i gns. (14.247/16.502)   15.375 kr.

Den 1. december 2022 kan beregningsgrundlaget for fri bil reduceres til 75 % af nyvognsprisen.
(75 % af 725.000 kr. = 543.750 kr.)

2022
300.000 x 24 % i 12 mdr.  72.000 kr.
425.000 x 21 % i 11 mdr.  81.812 kr.
243.750 x 21 % i 1 mdr.    4.266 kr.
I alt158.078 kr.
Miljøtillæg
7.310 kr. x 350 %  25.585 kr.
I alt183.663 kr.
Til beskatning pr. mdr. i 11 mdr.   15.569 kr.
Til beskatning i 1 mdr. (december)   12.398 kr.

Som det ses, bliver det dyrere og dyrere og i 2025 vil det være meget dyrere at have en dyr bil, der kører få kilometer på literen.

Ladestandere

Indledningsvis skal jeg oplyse, at værdien af en ladestander, som arbejdsgiveren har opstillet på medarbejderens adresse, indgår i beregningsgrundlaget for fri bil (tillagt bilens købspris) frem til 30. juni 2021, hvorefter den ikke medtages.

Hvis en arbejdsgiver betaler opstilling af ladestander hos medarbejderen privat og betaler udgifterne til elforbruget, vil dette indgå i betaling af fri bil. Der kan blive tale om beskatning, hvis ladestanderen kan levere el til den almindelige husholdning hos medarbejderen. Hvis medarbejderen ikke har fri bil, vil medarbejderen blive beskattet af både værdien af standeren og det betalte forbrug.

Hvis medarbejderen har opstillet og betalt ladestanderen og får refunderet el udgifter efter måler og medarbejderen har fri bil, vil dette indgå i beskatningen af fri bil, hvis ladestanderen kun kan anvendes til opladning af bilen. Hvis medarbejderen ikke har fri bil eller hvis ladestanderen kan anvendes til den private husholdning, vil den betalte el være skattepligtig indkomst.

Hvis arbejdsgiveren har tegnet et abonnement på ladestanderen og ladestanderen kun kan anvendes til opladning af den frie bil, vil der ikke ske yderligere beskatning af medarbejderen end den frie bil.

Hvis medarbejderen ikke har fri bil eller hvis ladestanderen kan anvendes til den private husholdning, vil den betalte el være skattepligtig indkomst.

Hvis man forærer ladestanderen til sin medarbejder efter den 1. juli 2021, skal din medarbejder ikke længere betale skat af værdien. Det gælder dog kun, hvis medarbejderen har haft fri elbil eller plug-in hybridbil i mindst 6 sammenhængende måneder efter den 1. juli 2021.

Hvis medarbejderen har haft fri elbil eller plug-in hybridbil i mindre end 6 sammenhængende måneder efter den 1. juli 2021, skal man indberette værdien af ladestander og omkostninger til installationen.

Indtil den 30. juni 2021 skulle medarbejderen altid beskattes af værdien af ladestander og installation, hvis man forærede ladestanderen til vedkommende.

Afslutning

Som det ses af ovenstående, vil Folketinget helt klart have os alle til at køre i miljørigtige biler. Man anvender igen skattelovgivningen til at får befolkningen til at ændre adfærd. Det har jo også allerede vist sig her i 2021, at flere og flere køber elbiler eller plug-in-hybridbiler. Det vil nok accelerere mere, når det går op for medarbejderne, hvor dyrt det bliver at have fri bil, hvis den ikke er miljørigtig.