TAXMASTER

– eksperter i skatteforhold

TAXMASTER ER:

skatte- og momsrådgivere, som rådgiver revisorer, virksomheder og privatpersoner

helt nede på jorden og vi gør os umage for at svare hurtigt og præcist på kundernes spørgsmål

fagligt meget kompetente, vi holder os hele tiden opdaterede med den nyeste viden

medlem af det internationale netværk for regnskabs- og skatterådgivere IECnet.

Se mere om TaxMaster >

KOMPETENCER – VI HJÆLPER MED

SE MERE

Vi yder alle former for skatterådgivning – nationalt som internationalt.

Vi yder endvidere assistance ved skattesager hos Skattestyrelsen og Skatteankestyrelsen.

SE MERE

Vi deltager gerne i de indledende overvejelser om generationsskifte og medvirker til at planlægge dette på bedste vis – økonomisk, skatte-og afgiftsmæssigt og menneskeligt.

Vi deltager gerne i møder med egen revisor, så vi i fælleskab finder den bedste løsning.

Når planen er lagt, deltager vi evt.også i de praktiske løsninger, så generationsskiftet kommer sikkert på plads.

SE MERE

Vi yder rådgivning om moms og afgifter – både nationalt og på tværs af landegrænserne.

Vi yder endvidere assistance i moms- og afgiftssager hos Skattestyrelsen og Skatteankestyrelsen.

SE MERE

Gennem vores medlemskab af det internationale rådgiversamarbejde, IECnet, yder vi rådgivning på tværs af landegrænserne.

Rådgivningen omfatter både virksomheder og personer. Se mere om IECnet >

NYHED!
SKATTEKURSER PÅ VIDEO

TAXMASTER HAR UDVIKLET FIRE VIDEOER OM AKTUELLE SKATTEEMNER

Aktuel skat 2020-2021: 3½ times video med aktuelle emner fra 2020-2021.
Pris: kr. 1.950 + moms

3 mindre videoer med følgende emner:

Forældrelejligheder
Pris: kr. 200 + moms

Lån i virksomhedsordningen og i selskaber
Pris: kr. 200 pr. + moms

Skattepligt til Danmark
Pris: kr. 500 + moms

Læs mere og bestil på: https://www.prologio.com/courses/taxmaster/

KRISE I VIRKSOMHEDEN?
REDNINGSBISTAND TILBYDES

HURTIG, EFFEKTIV OG RÅ ANALYSE AF VIRKSOMHEDEN

• Gode råd for redningsaktion
• Idékatalog og handlingsplan til fremtiden
• Revisorinddragelse
• Rådgivning i øjenhøjde
• Praktisk tilgang
• Tilbud om samtalepakke

SAMLET PRIS FOR REDNINGSPAKKEN: DKK 7.500 + moms

Læs mere om tilbudet her > eller
kontakt Thorbjørn Helmo Madsen på thm@taxmaster.dk >

KURSER

AKTUEL SKAT OG MOMS 2021-22

Vil du opdateres på ny lovgivning og praksis?

Hvert år vedtages nye skatte- og momslove. 2020 – 2021 er ingen undtagelse. Der blev i foråret vedtaget ca. 40 nye skattelove, og vi forventer, at der fremsættes en del nye love i efteråret. Vi har således allerede set over 10 nye love i høring. Vedtagelsen af Finansloven vil helt sikkert også udmønte sig i nye love ligesom der også tales om større ”pakker”, der kunne udmønte sig i nye skattelove. Udover nye love, er der kommet en del praksisændringer via domme, cirkulærer og styresignaler.

På moms- og afgiftsområdet kommer der flere og flere ændringer og det bliver vanskeligere og vanskeligere. Alle disse ændringer bliver gennemgået med en praktisk vinkel og eksempler. Vi vil supplere med dybdegående gennemgang af udvalgte aktuelle emner.

Konventum i Helsingør: 1.-2. februar 2022
Glostrup Parkhotel: 25.-26. januar 2022

Sæt X i kalenderen.

Se kurser og tilmeld dig her >

NYHEDSBREVE

TaxMaster udgiver et nyhedsbrev, så du kan holde dig opdateret med de vigtigste nyheder.

Tilmeld dig vores gratis nyhedsbreve her >
Se seneste nyhedsbrev her >

MORGENSKAT.DK

MorgenSkat.dk udsendes så vidt muligt dagligt før kl. 8, så dagen kan begynde med en aktuel opdatering af nyheder på skatte-, moms- og afgiftsområdet. MorgenSkat.dk udsendes i gennemsnit ca. 220 dage om året.

Vi samler 27 siders nyheder til 1-2. Du sparer masser af tid og er hurtigt
opdateret.

Få et gratis prøveabonnement på MorgenSkat.dk og MorgenMoms.dk >

Se mere på MorgenMail.dk >

MORGENMOMS.DK

MorgenMoms.dk udsendes inden kl. 9 ultimo hver måned – dog ikke medio juli og ultimo december.
MorgenMoms.dk indeholder nyheder, aktuelle kommentarer og vurderinger på moms- og afgiftsområdet.

Få et gratis prøveabonnement på MorgenSkat.dk og MorgenMoms.dk >

Se mere på MorgenMail.dk >

FOREDRAG

Inspirerende foredragsholdere til ethvert formål

Vi deltager gerne i mindre møder og kurser med spændende emner indenfor skatte- og momsverdenen.

Indlæggene er på 1-3 timer, men vi tilbyder også egentlige kurser af både en halv eller en hel dags varighed.

Indlæggene kan bl.a. anvendes:
• Ved Generalforsamlinger
• Til netværksmøder
• ERFA-møder
• Kundearrangementer
• Lederkonferencer
• Interne møder
• Kick-off arrangementer
• Sponsor arrangementer

Se mere her >

TAXMASTERS TEAM BESTÅR AF DISSE KOMPETENTE SKATTE- OG MOMSRÅDGIVERE:

Thorbjørn Helmo Madsen
Direktør, Partner

Telefon +45 7023 2222
Direkte +45 3832 0633
Mobil +45 2332 3494
thm@TaxMaster.dk

John Rasmussen
Direktør, Partner

Telefon +45 7023 2222
Direkte +45 3832 0658
Mobil +45 9363 0036
jra@TaxMaster.dk

KONTAKT

TELEFON: + 45 7023 2222
info@TaxMaster.dk
CVR 1011 7453
PARK ALLÉ 295, 2. SAL   ·    DK-2605 BRØNDBY
Find vej til TaxMaster >