KURSER

Faglig udvikling
serveret af eksperter

KURSER

AKTUEL SKAT OG MOMS 2021-22

Vil du opdateres på ny lovgivning og praksis?

Hvert år vedtages nye skatte- og momslove. 2020 – 2021 er ingen undtagelse. Der blev i foråret vedtaget ca. 40 nye skattelove, og vi forventer, at der fremsættes en del nye love i efteråret. Vi har således allerede set over 10 nye love i høring. Vedtagelsen af Finansloven vil helt sikkert også udmønte sig i nye love ligesom der også tales om større ”pakker”, der kunne udmønte sig i nye skattelove.

Udover nye love, er der kommet en del praksisændringer via domme, cirkulærer og styresignaler. På moms- og afgiftsområdet kommer der flere og flere ændringer og det bliver vanskeligere og vanskeligere. Alle disse ændringer bliver gennemgået med en praktisk vinkel og eksempler. Vi vil supplere med dybdegående gennemgang af udvalgte aktuelle emner.

FORMÅL

Hovedvægten bliver lagt på at sikre deltagerne en praktisk viden til anvendelse i dagligdagen.

MÅLGRUPPE

Revisorer og assistenter, der arbejder med skat og moms.
Andre, der arbejder med skat og moms.

INDHOLD

  • Nye love
  • Ny praksis
  • Afgørelser af væsentlig betydning
  • Aktuelle emner i dybden

UNDERVISERE

Momsdirektør, Søren Engers, Baker Tilly A/S
Skatterådgiver, direktør, John Rasmussen, Taxmaster ApS
Skatterådgiver, direktør, Thorbjørn Helmo Madsen, Taxmaster ApS

TID & STED – SJÆLLAND

Konventum, Helsingør: 6. – 7. januar 2022 internat og eksternat
1. dag: 10.00 – 17.00
2. dag og 9.00 – 16.00

Hotel Glostrup Park 25. – 26. januar 2021 eksternat
9.00 – 16.00 begge dage.

PRIS

Internatkursus: Kr. 6.250 + moms, inkl. fortæring og materialer. Materialet fremsendes pr. mail inden kurset.

Eksternatkursus: Kr. 4.985 + moms, inkl. fortæring og materialer. Materialet fremsendes pr. mail inden kurset.

OBS: Igen i år tilbydes kurset i Helsingør både som internat- og eksternatkursus.

 

TILMELD DIG HER >

TAXMASTERS TEAM BESTÅR AF DISSE KOMPETENTE SKATTE- OG MOMSRÅDGIVERE:

Thorbjørn Helmo Madsen
Direktør, Partner

Telefon +45 7023 2222
Direkte +45 3832 0633
Mobil +45 2332 3494
thm@TaxMaster.dk

John Rasmussen
Direktør, Partner

Telefon +45 7023 2222
Direkte +45 3832 0658
Mobil +45 9363 0036
jra@TaxMaster.dk

KONTAKT

TELEFON: + 45 7023 2222
info@TaxMaster.dk
CVR 1011 7453
PARK ALLÉ 295, 2. SAL   ·    DK-2605 BRØNDBY
Find vej til TaxMaster >