MORGENMAIL

Få seneste nyt om skat og moms:
MorgenSkat og MorgenMoms

MORGENMAIL

Når vi siger MorgenMail, mener vi morgen mail!

MorgenMail er fællesbetegnelsen for vores to nyhedsbreve MorgenSkat og MorgenMoms. Du kan købe adgang til begge med en stor rabat.

MorgenSkat udsendes så vidt muligt dagligt før kl. 8, så dagen kan begynde med en aktuel opdatering af nyheder på skatte-, moms- og afgiftsområdet. MorgenSkat udsendes i gennemsnit ca. 220 dage om året. Vi samler 27 siders nyheder til 1-5. Du sparer masser af tid og er hurtigt opdateret.

MorgenMoms udsendes ultimo hver måned – dog ikke ultimo juli og ultimo december. MorgenMoms indeholder nyheder, aktuelle kommentarer og vurderinger på moms- og afgiftsområdet.

Bedøm selv MorgenSkat og MorgenMoms. Få et gratis prøveabonnement i 14 dage. Vi kontakter jer, når perioden er ved at udløbe.

MorgenSkat

Overblik og tidsbesparelse er de to vigtigste fordele af et abonnement på MorgenSkat. Det tager tid at følge med i mængden af nyheder på skatte- og afgiftsområdet.

Der er mange kilder, og hvis man skal være opdateret, er det nødvendigt løbende at tjekke kilderne. I en travl hverdag er det en af de opgaver, der let bliver skubbet til side. Overlad dette arbejde til MorgenSkat.

Siden 2000 har vi på alle hverdage gennemgået tilgængelige kilder for nyheder om skatter og afgifter. 27 hjemmesider samles i MorgenSkat. Resultatet fremgår af MorgenSkat, der udsendes dagligt – hvis der er nyheder.

MorgenSkat indeholder et kortfattet resumé af de enkelte nyheder. Det giver overblik.

For samtlige nyheder er der mulighed for hurtigt og nemt at dykke yderligere ned i de nyheder, der har særlig interesse, idet hver nyhed er forsynet med link til den relevante side.

MorgenSkat indeholder nyheder fra Folketinget, herunder relevante spørgsmål og svar til skatteministeren, nye love, nye bekendtgørelser, nye cirkulærer, nyheder fra Skatteministeriet og fra Skatteforvaltningen, afgørelser fra Skatterådet, Landsskatteretten, landsretterne og Højesteret samt øvrige nyheder på skatte- og afgiftsområdet.

PRIS

Et årsabonnement på MorgenSkat koster kr. 2.400 + moms

GRATIS PRØVEABONNEMENT

Få et gratis prøveabonnement på MorgenSkat i 14 dage. Vi kontakter jer, når perioden er ved at udløbe.

MorgenMoms

Aktuelle kommentarer og vurderinger på moms- og afgiftsområdet – lige klar til at blive anvendt i direkte kunderådgivning.

Siden 2004 har vi udgivet MorgenMoms, der er en nyhedsmail om moms, lønsumsafgifter, energiafgifter mv.

Hver udgave af MorgenMoms indeholder kommentarer til aktuelle bestemmelser eller afgørelser indenfor moms- og afgiftsområdet i Danmark eller EU. Kommentarerne kan direkte anvendes i rådgivningsarbejdet.

Derudover indeholder MorgenMoms for hvert af områderne moms, afgifter og told mv. nyheder med relevante kommentarer og henvisninger til:

1. Nye love & regler
2. Nye kendelser & praksis
3. Nyt fra EU og udland

Som en del af MorgenMoms udarbejdes temaer om aktuelle emner.

Temaerne vil udførligt beskrive moms- og afgiftsreglerne på de valgte emner. MorgenMoms udkommer 10 gange om året (ikke i juli og december måned).

Hver MorgenMoms er på 6-10 sider.

PRIS

Et årsabonnement på MorgenMoms koster kr. 2.400 + moms

GRATIS PRØVEABONNEMENT

Få et gratis prøveabonnement på MorgenMoms i 14 dage. Vi kontakter jer, når perioden er ved at udløbe.

TILBUD – SPAR KR. 1.800

Ved at tegne samlet abonnement på MorgenMail (MorgenSkat + MorgenMoms) sparer du 1.800 kr. + moms om året.
Samlet pris kr. 3.000 + moms

Når vi modtager bestillingen sender vi den seneste udgave af MorgenSkat og/eller MorgenMoms, og derefter sender vi en nyhedsmail alle hverdage undtagen juli måned, og kun på dage hvor der er nyheder indenfor skat, moms og afgifter. Hvis du ønsker at opsige abonnementet, skal det gøres skriftligt senest 15. december for den kommende abonnementsperiode.

BESTIL ABONNEMENT

MorgenMail bestillingsformular

2 + 7 =

REDAKTION

Søren Engers

Søren Engers er en af landets mest erfarne og ansete momsrådgivere. Han er medforfatter til Moms 1-4 (lærebøger om moms) og til Momsmanualen, EU-Momsmanualen og Afgiftsmanualen. Derudover er han en hyppigt anvendt underviser og foredragsholder, blandt andet i FSR-regi, CBS og Moderniseringsstyrelsen. Søren er ansvarlig for morgenmoms.

John Rasmussen

John Rasmussen er redaktionssekretær på morgenskat og morgenmoms. John Rasmussen har arbejdet med skat siden 1980. John Rasmussen har fra 2006 været skatterådgiver hos Taxmaster ApS og er fra 1. november 2019 blevet medejer af Taxmaster ApS. John Rasmussen er medredaktør på Revisormanualen og er medlem af Karnov Groups redaktørkorps på skatteområdet.

Thorbjørn Helmo Madsen

Thorbjørn Helmo Madsen er stifter og medejer af TaxMaster ApS. Han er idemand til RevisorManualen, som han stadig redigerer for Karnov. Han er endvidere medlem af advisory Board vedrørende skat hos Karnov. Han er meget benyttet foredragsholder om skat og virksomhedsrelaterede emner. Anvendes ofte i medierne som specialist. Han har været næstformand i den internationale organisation IEC og formand for organisationens skatteudvalg.

TAXMASTERS TEAM BESTÅR AF DISSE KOMPETENTE SKATTE- OG MOMSRÅDGIVERE:

Thorbjørn Helmo Madsen
Direktør, Partner

Telefon +45 7023 2222
Direkte +45 3832 0633
Mobil +45 2332 3494
thm@TaxMaster.dk

John Rasmussen
Direktør, Partner

Telefon +45 7023 2222
Direkte +45 3832 0658
Mobil +45 9363 0036
jra@TaxMaster.dk

KONTAKT

Vi søger en skatterådgiver, der kan indgå i vores lille team.

Du skal have interesse for kunderådgivning, være servicemindet og være kvalitetsbevidst.

Du skal have erfaring med skattemæssige forhold.

Vi rådgiver indenfor et bredt spekter af skattelovgivningen, herunder skattemæssig rådgivning for personer og erhvervsvirksomheder samt i forbindelse med generationsskifter, virksomhedsomdannelser, omstruktureringer af virksomheder m.v.

Endvidere arbejder vi meget med udlandsforhold, da området er i stærk vækst på grund af stigende globalisering og arbejde over landegrænser.

Du behøver ikke at have fuld viden indenfor alle disse områder, men en grundig viden på flere af områderne vil være en fordel.

Jobbet indebærer kommunikation på engelsk. Du behøver ikke at være perfekt til at kommunikere på engelsk, det vigtigste er, at du tør!

Du skal kunne arbejde med hurtige opgaveløsninger og arbejde med presserende opgaver.

Kendskab til moms og afgifter er absolut ikke en ulempe, men absolut ingen betingelse.

Du vil få en løn der matcher dine kvalifikationer.

Taxmaster ApS

TaxMaster ApS har eksisteret siden 2003 og har kontor i Brøndby/Glostrup med dejlige lokaler og god parkering.

Vi er et mindre skatterådgivningsfirma, hvor vi arbejder tæt sammen om opgaverne.

Vores væsentligste kundesegment er mindre og mellemstore revisionsvirksomheder, idet 80-90 % af vores kunder er revisorvirksomheder beliggende i hele landet.

Vi besvarer dagligt et utal af spørgsmål. Vi hjælper med klagesager, der behandles af skatteankestyrelsen og med at føre skattesager. Vi foretager alle former for omstruktureringer, avanceopgørelser mv.
Kort sagt beskæftiger vi os med alt inden for skatterådgivning.

Vi er medlem af et internationalt netværk – IECNET – hvor vi har samarbejdspartnere i ca. 70 lande i hele verden. For den rette vil der være mulighed for kunne komme på medarbejderkurser sammen med medarbejdere fra mange andre lande.

Ansøgningen fremsendes til enten Thorbjørn Helmo Madsen: thm@taxmaster.dk eller John Rasmussen: jra@taxmaster.dk.

Hvis du vil spørge om noget, kan du ringe til Thorbjørn: 2332 3494 eller
John: 9363 0036

Vi glæder os til at høre fra dig.

Thorbjørn Helmo Madsen og John Rasmussen

TELEFON: + 45 7023 2222
info@TaxMaster.dk
CVR 1011 7453
PARK ALLÉ 295, 2. SAL   ·    DK-2605 BRØNDBY
Find vej til TaxMaster >