MORGENMAIL

Få seneste nyt om
skat og moms:
MorgenSkat og
MorgenMoms

MORGENMAIL

Når vi siger MorgenMail, mener vi morgen mail!

MorgenMail er fællesbetegnelsen for vores to nyhedsbreve MorgenSkat og MorgenMoms. Du kan købe adgang til begge med en stor rabat.

MorgenSkat udsendes så vidt muligt dagligt før kl. 8, så dagen kan begynde med en aktuel opdatering af nyheder på skatte-, moms- og afgiftsområdet. MorgenSkat udsendes i gennemsnit ca. 220 dage om året. Vi samler 27 siders nyheder til 1-5. Du sparer masser af tid og er hurtigt opdateret.

MorgenMoms udsendes ultimo hver måned – dog ikke ultimo juli og ultimo december. MorgenMoms indeholder nyheder, aktuelle kommentarer og vurderinger på moms- og afgiftsområdet.

Bedøm selv MorgenSkat og MorgenMoms. Få et gratis prøveabonnement i 14 dage. Vi kontakter jer, når perioden er ved at udløbe.

MorgenSkat

Overblik og tidsbesparelse er de to vigtigste fordele af et abonnement på MorgenSkat. Det tager tid at følge med i mængden af nyheder på skatte- og afgiftsområdet.

Der er mange kilder, og hvis man skal være opdateret, er det nødvendigt løbende at tjekke kilderne. I en travl hverdag er det en af de opgaver, der let bliver skubbet til side. Overlad dette arbejde til MorgenSkat.

Siden 2000 har vi på alle hverdage gennemgået tilgængelige kilder for nyheder om skatter og afgifter. 27 hjemmesider samles i MorgenSkat. Resultatet fremgår af MorgenSkat, der udsendes dagligt – hvis der er nyheder.

MorgenSkat indeholder et kortfattet resumé af de enkelte nyheder. Det giver overblik.

For samtlige nyheder er der mulighed for hurtigt og nemt at dykke yderligere ned i de nyheder, der har særlig interesse, idet hver nyhed er forsynet med link til den relevante side.

MorgenSkat indeholder nyheder fra Folketinget, herunder relevante spørgsmål og svar til skatteministeren, nye love, nye bekendtgørelser, nye cirkulærer, nyheder fra Skatteministeriet og fra Skatteforvaltningen, afgørelser fra Skatterådet, Landsskatteretten, landsretterne og Højesteret samt øvrige nyheder på skatte- og afgiftsområdet.

PRIS

Et årsabonnement på MorgenSkat koster kr. 2.400 + moms

GRATIS PRØVEABONNEMENT

Få et gratis prøveabonnement på MorgenSkat i 14 dage. Vi kontakter jer, når perioden er ved at udløbe.

MorgenMoms

Aktuelle kommentarer og vurderinger på moms- og afgiftsområdet – lige klar til at blive anvendt i direkte kunderådgivning.

Siden 2004 har vi udgivet MorgenMoms, der er en nyhedsmail om moms, lønsumsafgifter, energiafgifter mv.

Hver udgave af MorgenMoms indeholder kommentarer til aktuelle bestemmelser eller afgørelser indenfor moms- og afgiftsområdet i Danmark eller EU. Kommentarerne kan direkte anvendes i rådgivningsarbejdet.

Derudover indeholder MorgenMoms for hvert af områderne moms, afgifter og told mv. nyheder med relevante kommentarer og henvisninger til:

1. Nye love & regler
2. Nye kendelser & praksis
3. Nyt fra EU og udland

Som en del af MorgenMoms udarbejdes temaer om aktuelle emner.

Temaerne vil udførligt beskrive moms- og afgiftsreglerne på de valgte emner. MorgenMoms udkommer 10 gange om året (ikke i juli og december måned).

Hver MorgenMoms er på 6-10 sider.

PRIS

Et årsabonnement på MorgenMoms koster kr. 2.400 + moms

GRATIS PRØVEABONNEMENT

Få et gratis prøveabonnement på MorgenMoms i 14 dage. Vi kontakter jer, når perioden er ved at udløbe.

TILBUD – SPAR KR. 1.800

Ved at tegne samlet abonnement på MorgenMail (MorgenSkat + MorgenMoms) sparer du 1.800 kr. + moms om året.
Samlet pris kr. 3.000 + moms

Når vi modtager bestillingen sender vi den seneste udgave af MorgenSkat og/eller MorgenMoms, og derefter sender vi en nyhedsmail alle hverdage undtagen juli måned, og kun på dage hvor der er nyheder indenfor skat, moms og afgifter. Hvis du ønsker at opsige abonnementet, skal det gøres skriftligt senest 15. december for den kommende abonnementsperiode.

BESTIL ABONNEMENT

MorgenMail bestillingsformular

2 + 13 =

REDAKTION

Søren Engers

Søren Engers er en af landets mest erfarne og ansete momsrådgivere. Han er medforfatter til Moms 1-4 (lærebøger om moms) og til Momsmanualen, EU-Momsmanualen og Afgiftsmanualen. Derudover er han en hyppigt anvendt underviser og foredragsholder, blandt andet i FSR-regi, CBS og Moderniseringsstyrelsen. Søren er ansvarlig for morgenmoms.

John Rasmussen

John Rasmussen er redaktionssekretær på morgenskat og morgenmoms. John Rasmussen har arbejdet med skat siden 1980. John Rasmussen har fra 2006 været skatterådgiver hos Taxmaster ApS og er fra 1. november 2019 blevet medejer af Taxmaster ApS. John Rasmussen er medredaktør på Revisormanualen og er medlem af Karnov Groups redaktørkorps på skatteområdet.

Thorbjørn Helmo Madsen

Thorbjørn Helmo Madsen er stifter og medejer af TaxMaster ApS. Han er idemand til RevisorManualen, som han stadig redigerer for Karnov. Han er endvidere medlem af advisory Board vedrørende skat hos Karnov. Han er meget benyttet foredragsholder om skat og virksomhedsrelaterede emner. Anvendes ofte i medierne som specialist. Han har været næstformand i den internationale organisation IEC og formand for organisationens skatteudvalg.

TAXMASTERS TEAM BESTÅR AF DISSE KOMPETENTE SKATTE- OG MOMSRÅDGIVERE:

KONTAKT

TELEFON: + 45 7023 2222
info@TaxMaster.dk
CVR 1011 7453
PARK ALLÉ 295, 2. SAL   ·    DK-2605 BRØNDBY
Find vej til TaxMaster >