OM TAXMASTER

– eksperter i skatteforhold

OM TAXMASTER

TaxMaster yder uvildig rådgivning inden for områderne skat, moms og afgifter. Ydelserne omfatter desuden også assistance, når det drejer sig om skattesager, moms- og afgiftssager, generationsskifte eller omstruktureringer samt til og fraflytning.

Som rådgiver er TaxMasters aktiviteter reguleret af lovgivning, økonomiske regler, sædvaner og andre normer.

TAXMASTER YDER ASSISTANCE INDEN FOR
SKAT, MOMS OG AFGIFTER TIL:

Revisorer

Vi yder i dag assistance til mange af Danmarks revisorer på følgende områder:

 • Vi fungerer som revisors skatteafdeling
 • Hurtige svar på skatte- og moms spørgsmål på mail eller telefon
 • Anmodning om bindende svar.
 • Skattesager ved skattestyrelsen og skatteankestyrelsen
 • Beregning af ejendomsavancer
 • Beregning af aktieavancer
 • Dødsbobeskatning
 • Til- og fraflytninger
 • Internationale skatteforhold
 • Skattefri virksomhedsomdannelser
 • Skattefrie omstruktureringer, f.eks. fusioner, spaltninger m.m.
 • Generationsskifte
 • Moms og afgifter
 • Kurser

Virksomheder

Skatteområdet er yderst komplekst, og der skabes løbende ny praksis på området.

Vores kompetencer er mange. Vi kan – og gerne sammen med virksomhedens revisor – bl.a. tilbyde:

 • Skattesager ved skattestyrelsen og skatteankestyrelsen
 • Beregning af ejendomsavancer
 • Beregning af aktieavancer
 • Til- og fraflytninger
 • Internationale skatteforhold
 • Skattefri virksomhedsomdannelser
 • Skattefrie omstruktureringer, f.eks. fusioner, spaltninger m.m.
 • Anmodning om bindende svar.
 • Moms og afgifter

Advokater

 • Omstruktureringer
 • Virksomhedsomdannelser
 • Dødsbobeskatning
 • Værdiansættelser i dødboer, skilsmisser etc.
 • Tillidsmand i rekonstruktionssager
 • Beregning af ejendomsavancer
 • Bindende svar
 • Andre former for skatterådgivning

Privatpersoner

Skatteområdet er yderst komplekst, og der skabes løbende ny praksis på området.

Vores kompetencer er mange. Vi kan bl.a. tilbyde:

 • Skattesager ved skattestyrelsen og skatteankestyrelsen
 • Beregning af ejendomsavancer
 • Beregning af aktieavancer
 • Dødsbobeskatning
 • Til- og fraflytninger
 • Forskerordningen
 • Udenlandske skatteforhold
 • Anmodning om bindende svar

UVILDIG OG PROFESSIONEL SKATTERÅDGIVNING

 

TaxMasters kunder er revisorer, bogholdere, advokater, virksomheder og pengeinstitutter samt andre rådgivere og private. Vi er 100% uafhængige af andre interesser end kundens og er derfor i stand til at tilbyde fuldstændig uvildig og valid skatterådgivning, hvor kundens behov er i fokus.

TaxMaster arbejder også med skat på tværs af landegrænser og efter internationale standarder. Vi har nemlig adgang til et stort netværk af rådgivere over hele verden, som medlem af det internationale samarbejde IECnet. Det betyder, at ethvert spørgsmål om internationale revisions og skatteforhold kan løses, evt. med hjælp fra vores kollegaer i IECnet.

IECnet arbejder efter en række etiske standarder, og alle medlemmer kontrolleres løbende, således at kunderne i de forskellige lande er sikret professionel og kompetent rådgivning. Samarbejdet med IECnet betyder også, at vi har rig mulighed for at hjælpe med flere former for kontakter, også dem, der måtte ligge ud over vores traditionelle ydelser.

Se mere om IECnet her >

EFFEKTIV OG KOMPETENT SKATTERÅDGIVNING

 

TaxMaster er et dynamisk team bestående af kompetente skatte- og momsrådgivere – dertil kommer et antal professionelle skatte- og momsspecialister, som ved hvad det drejer sig om, når det gælder om at få overblik over et komplicerede emner som skat og moms.

For os handler det ikke bare om procenter og cirkulærer – vi ved, hvad det vil sige, at drive virksomhed. Vi har den nødvendige indsigt og erfaring til at kunne rådgive vores kunder om alle de forhold, der gør sig gældende inden for skat og moms.

PROFESSIONELLE SVAR OG RÅDGIVNING OM MOMS OG AFGIFTER

 

Vi har i over 20 år arbejdet sammen med momsdirektør Søren Engers fra Bakertilly, hvor Søren hjælper revisorer og virksomheder med svar på spørgsmål om moms og afgifter.

 

PROFESSIONELLE SVAR OG RÅDGIVNING OM REGNSKAB OG REVISION

 

Vi har samarbejde med ReviSupport ApS v/ Statsautoriseret revisor Per Kristensen. ReviSupport hjælper revisorer med svar på spørgsmål om regnskab og revision.

PRISER

TaxMaster afregner sine rådgivningsydelser enten ved et honorar eller ved anvendelse af en klippekortsordning.

 

KLIPPEKORTSORDNING

 

TaxMasters klippekortsordning fungerer som et klippekort til reduceret pris med 10 timers assistance. Ordningen kan med fordel bruges af kunder med mange spørgsmål og opgaver i årets løb.

Klippekortet anvendes til telefoniske og/eller mailforespørgsler samt udarbejdelse af notater og redegørelser vedrørende skatte- og momsmæssige forhold mv.

Ved mødedeltagelse beregnes et tillæg for kørsel og eventuel broafgift. Ved større sagskomplekser, herunder sager ved ankenævn og Landsskatteretten, aftales honoraret separat.

Vi fremsender månedligt en kontoudskrift med en oversigt over anvendte klip og restsaldo.

Prisen for klippekortet er 15.050 kr. + moms.

TAXMASTERS TEAM BESTÅR AF DISSE KOMPETENTE SKATTE- OG MOMSRÅDGIVERE:

Thorbjørn Helmo Madsen
Direktør, Partner

Telefon +45 7023 2222
Direkte +45 3832 0633
Mobil +45 2332 3494
thm@TaxMaster.dk

John Rasmussen
Direktør, Partner

Telefon +45 7023 2222
Direkte +45 3832 0658
Mobil +45 9363 0036
jra@TaxMaster.dk

Thorbjørn har været revisor i mere end 40 år og været direktør for TimeVision, Frederiksberg.

Thorbjørn har undervist andre revisorer i skat i over 30 år og gør det stadig.

Han grundlagde og redigerer stadig RevisorManual – han har endvidere været censor på CBS og SDU i mange år.

Thorbjørn har været medlem af bestyrelsen i Foreningen af Registrerede Revisorer.

I det internationale samarbejde IECnet har Thorbjørn være i bestyrelsen i mange år – bl.a. som næstformand og formand for forretningsudvalget. I dag er Thorbjørn æresmedlem og stadig meget aktiv i foreningen.

Thorbjørn er og har været en meget benyttet foredragsholder og meget benyttet i radio og TV.

John har arbejdet med skat i mere end 40 år. Først 27 år i det kommunale og statslige skattevæsen og siden 2006 hos TaxMaster ApS (tidligere TimeTax). I skattevæsenet har John udover komplicerede skattesager haft opgaver som team- og afdelingsleder.

John er medredaktør på RevisorManual, som udkommer 2 gange om året.

John er endvidere med i Karnov Groups forfatterkorps og står for redigering af forskellige temaer inden for skatteretten, bl.a. til- og fraflytning, arbejdsudleje, rette indkomstmodtager.

John har i 5 år været redaktør af TaxMaster ApS’ udgivelser MorgenSkat og MorgenMoms.

TaxMaster blev stiftet i 2003 af Thorbjørn Helmo Madsen. Selskabet er vokset støt igennem årene.

KONTAKT

Vi søger en skatterådgiver, der kan indgå i vores lille team.

Du skal have interesse for kunderådgivning, være servicemindet og være kvalitetsbevidst.

Du skal have erfaring med skattemæssige forhold.

Vi rådgiver indenfor et bredt spekter af skattelovgivningen, herunder skattemæssig rådgivning for personer og erhvervsvirksomheder samt i forbindelse med generationsskifter, virksomhedsomdannelser, omstruktureringer af virksomheder m.v.

Endvidere arbejder vi meget med udlandsforhold, da området er i stærk vækst på grund af stigende globalisering og arbejde over landegrænser.

Du behøver ikke at have fuld viden indenfor alle disse områder, men en grundig viden på flere af områderne vil være en fordel.

Jobbet indebærer kommunikation på engelsk. Du behøver ikke at være perfekt til at kommunikere på engelsk, det vigtigste er, at du tør!

Du skal kunne arbejde med hurtige opgaveløsninger og arbejde med presserende opgaver.

Kendskab til moms og afgifter er absolut ikke en ulempe, men absolut ingen betingelse.

Du vil få en løn der matcher dine kvalifikationer.

Taxmaster ApS

TaxMaster ApS har eksisteret siden 2003 og har kontor i Brøndby/Glostrup med dejlige lokaler og god parkering.

Vi er et mindre skatterådgivningsfirma, hvor vi arbejder tæt sammen om opgaverne.

Vores væsentligste kundesegment er mindre og mellemstore revisionsvirksomheder, idet 80-90 % af vores kunder er revisorvirksomheder beliggende i hele landet.

Vi besvarer dagligt et utal af spørgsmål. Vi hjælper med klagesager, der behandles af skatteankestyrelsen og med at føre skattesager. Vi foretager alle former for omstruktureringer, avanceopgørelser mv.
Kort sagt beskæftiger vi os med alt inden for skatterådgivning.

Vi er medlem af et internationalt netværk – IECNET – hvor vi har samarbejdspartnere i ca. 70 lande i hele verden. For den rette vil der være mulighed for kunne komme på medarbejderkurser sammen med medarbejdere fra mange andre lande.

Ansøgningen fremsendes til enten Thorbjørn Helmo Madsen: thm@taxmaster.dk eller John Rasmussen: jra@taxmaster.dk.

Hvis du vil spørge om noget, kan du ringe til Thorbjørn: 2332 3494 eller
John: 9363 0036

Vi glæder os til at høre fra dig.

Thorbjørn Helmo Madsen og John Rasmussen

TELEFON: + 45 7023 2222
info@TaxMaster.dk
CVR 1011 7453
PARK ALLÉ 295, 2. SAL   ·    DK-2605 BRØNDBY
Find vej til TaxMaster >