OM TAXMASTER

– eksperter i skatteforhold

OM TAXMASTER

TaxMaster yder uvildig rådgivning inden for områderne skat, moms og afgifter. Ydelserne omfatter desuden også assistance, når det drejer sig om skattesager, moms- og afgiftssager, generationsskifte eller omstruktureringer samt til og fraflytning.

Som rådgiver er TaxMasters aktiviteter reguleret af lovgivning, økonomiske regler, sædvaner og andre normer.

TAXMASTER YDER ASSISTANCE INDEN FOR
SKAT, MOMS OG AFGIFTER TIL:

Revisorer

Vi yder i dag assistance til mange af Danmarks revisorer på følgende områder:

 • Vi fungerer som revisors skatteafdeling
 • Hurtige svar på skatte- og moms spørgsmål på mail eller telefon
 • Anmodning om bindende svar.
 • Skattesager ved skattestyrelsen og skatteankestyrelsen
 • Beregning af ejendomsavancer
 • Beregning af aktieavancer
 • Dødsbobeskatning
 • Til- og fraflytninger
 • Internationale skatteforhold
 • Skattefri virksomhedsomdannelser
 • Skattefrie omstruktureringer, f.eks. fusioner, spaltninger m.m.
 • Generationsskifte
 • Moms og afgifter
 • Kurser

Virksomheder

Skatteområdet er yderst komplekst, og der skabes løbende ny praksis på området.

Vores kompetencer er mange. Vi kan – og gerne sammen med virksomhedens revisor – bl.a. tilbyde:

 • Skattesager ved skattestyrelsen og skatteankestyrelsen
 • Beregning af ejendomsavancer
 • Beregning af aktieavancer
 • Til- og fraflytninger
 • Internationale skatteforhold
 • Skattefri virksomhedsomdannelser
 • Skattefrie omstruktureringer, f.eks. fusioner, spaltninger m.m.
 • Anmodning om bindende svar.
 • Moms og afgifter

Advokater

 • Omstruktureringer
 • Virksomhedsomdannelser
 • Dødsbobeskatning
 • Værdiansættelser i dødboer, skilsmisser etc.
 • Tillidsmand i rekonstruktionssager
 • Beregning af ejendomsavancer
 • Bindende svar
 • Andre former for skatterådgivning

Privatpersoner

Skatteområdet er yderst komplekst, og der skabes løbende ny praksis på området.

Vores kompetencer er mange. Vi kan bl.a. tilbyde:

 • Skattesager ved skattestyrelsen og skatteankestyrelsen
 • Beregning af ejendomsavancer
 • Beregning af aktieavancer
 • Dødsbobeskatning
 • Til- og fraflytninger
 • Forskerordningen
 • Udenlandske skatteforhold
 • Anmodning om bindende svar

UVILDIG OG PROFESSIONEL SKATTERÅDGIVNING

 

TaxMasters kunder er revisorer, bogholdere, advokater, virksomheder og pengeinstitutter samt andre rådgivere og private. Vi er 100% uafhængige af andre interesser end kundens og er derfor i stand til at tilbyde fuldstændig uvildig og valid skatterådgivning, hvor kundens behov er i fokus.

TaxMaster arbejder også med skat på tværs af landegrænser og efter internationale standarder. Vi har nemlig adgang til et stort netværk af rådgivere over hele verden, som medlem af det internationale samarbejde IECnet. Det betyder, at ethvert spørgsmål om internationale revisions og skatteforhold kan løses, evt. med hjælp fra vores kollegaer i IECnet.

IECnet arbejder efter en række etiske standarder, og alle medlemmer kontrolleres løbende, således at kunderne i de forskellige lande er sikret professionel og kompetent rådgivning. Samarbejdet med IECnet betyder også, at vi har rig mulighed for at hjælpe med flere former for kontakter, også dem, der måtte ligge ud over vores traditionelle ydelser.

Se mere om IECnet her >

EFFEKTIV OG KOMPETENT SKATTERÅDGIVNING

 

TaxMaster er et dynamisk team bestående af kompetente skatte- og momsrådgivere – dertil kommer et antal professionelle skatte- og momsspecialister, som ved hvad det drejer sig om, når det gælder om at få overblik over et komplicerede emner som skat og moms.

For os handler det ikke bare om procenter og cirkulærer – vi ved, hvad det vil sige, at drive virksomhed. Vi har den nødvendige indsigt og erfaring til at kunne rådgive vores kunder om alle de forhold, der gør sig gældende inden for skat og moms.

PROFESSIONELLE SVAR OG RÅDGIVNING OM MOMS OG AFGIFTER

 

Vi har i over 20 år arbejdet sammen med momsdirektør Søren Engers fra Bakertilly, hvor Søren hjælper revisorer og virksomheder med svar på spørgsmål om moms og afgifter.

 

PROFESSIONELLE SVAR OG RÅDGIVNING OM REGNSKAB OG REVISION

 

Vi har samarbejde med ReviSupport ApS v/ Statsautoriseret revisor Per Kristensen. ReviSupport hjælper revisorer med svar på spørgsmål om regnskab og revision.

PRISER

TaxMaster afregner sine rådgivningsydelser ved et honorar.

TAXMASTERS TEAM BESTÅR AF DISSE KOMPETENTE SKATTE- OG MOMSRÅDGIVERE:

Thorbjørn har været revisor i mere end 40 år og været direktør for TimeVision, Frederiksberg.

Thorbjørn har undervist andre revisorer i skat i over 30 år og gør det stadig.

Han grundlagde og redigerer stadig RevisorManual – han har endvidere været censor på CBS og SDU i mange år.

Thorbjørn har været medlem af bestyrelsen i Foreningen af Registrerede Revisorer.

I det internationale samarbejde IECnet har Thorbjørn være i bestyrelsen i mange år – bl.a. som næstformand og formand for forretningsudvalget. I dag er Thorbjørn æresmedlem og stadig meget aktiv i foreningen.

Thorbjørn er og har været en meget benyttet foredragsholder og meget benyttet i radio og TV.

John har arbejdet med skat i mere end 40 år. Først 27 år i det kommunale og statslige skattevæsen og siden 2006 hos TaxMaster ApS (tidligere TimeTax). I skattevæsenet har John udover komplicerede skattesager haft opgaver som team- og afdelingsleder.

John er medredaktør på RevisorManual, som udkommer 2 gange om året.

John er endvidere med i Karnov Groups forfatterkorps og står for redigering af forskellige temaer inden for skatteretten, bl.a. til- og fraflytning, arbejdsudleje, rette indkomstmodtager.

John har i 5 år været redaktør af TaxMaster ApS’ udgivelser MorgenSkat og MorgenMoms.

De seneste 16 år har Malene arbejdet med revision, regnskab og rådgivning i skat. Senest kommer Malene fra Beierholms skatteafdeling, og har dermed en mangeårig og bred viden og erfaring indenfor rådgivning i skat. I august 2023 tiltrådte Malene som partner i TaxMaster ApS.

Ud over Malenes regnskabsmæssige kompetencer, kommer hun med en unik indsigt i landbrug generelt, i det hun selv er født og opvokset på et. Netop dette forhold har givet Malene en hel særlig interesse for generationsskifte i landbrug. Senest har hun også gennemført et generationsskifte med sine forældre.

Malene har via sin brede erfaring med regnskab og skat, derfor de bedste kompetencer inden for generationsskifte, herunder alle forhold som et generationsskifte indebærer, såvel økonomisk, skatte- som familiemæssigt. Herudover har Malene arbejdet bredt med alle typer af opgaver inden for erhvervsskat.

Malene har ligeså undervist i:

 • Erhvervsskat
 • Virksomhedsskatteordningen
 • Skat for selvstændige

TaxMaster blev stiftet i 2003 af Thorbjørn Helmo Madsen. Selskabet er vokset støt igennem årene.

KONTAKT

TELEFON: + 45 7023 2222
info@TaxMaster.dk
CVR 1011 7453
PARK ALLÉ 295, 2. SAL   ·    DK-2605 BRØNDBY
Find vej til TaxMaster >