SKATTEARTIKLER

Bliv klogere af vores artikler
og nyheder om skat, moms m.m.

SKATTEARTIKLER OG NYHEDSBREVE

Som skatterådgivere arbejder TaxMaster hver dag med mange forskellige problemstillinger. Nogle af spørgsmålene tager vi op i form af artikler, andre i form af nyhedsbreve, som publiceres her på vores website. Der bliver refereret og kommenteret på de afgørelser, som vi i TaxMaster finder interessante og relevante.

SKATTEARTIKLER

NYHEDSBREVE

KAN DU BETALE DIN GÆLD?

Mange virksomheder oplever, at det bliver vanskeligere og vanskeligere at betale sine regninger – bl.a. moms og A-skatter samt afdrag på covid-lån. Hvis man kan se, at man ikke kan betale enhver sit indenfor f.eks. 1 år, bør man allerede nu søge professionel hjælp til...

læs mere

LADESTANDERE — OG SKAT

Indledningsvis skal jeg oplyse, at værdien af en ladestander, som arbejdsgiveren har opstillet på medarbejderens adresse, indgår i beregningsgrundlaget for fri bil (tillagt bilens købspris) frem til 30. juni 2021, hvorefter den ikke medtages. Hvis en arbejdsgiver...

læs mere

BRUTTOLØNSORDNINGER

Den såkaldte bruttolønsordning går ud på, at en medarbejder får stillet et gode til rådighed, som vedkommende selv betaler ved nedgang i lønnen. Derved betaler vedkommende ”kun” skatteværdien af godet. Det lyder jo forjættende, men kan man anvende ordningen til alle...

læs mere

UNDGÅ SKATTEREGNING HVIS DU HAR HYRET KONSULENTER UDEFRA

Det er i Danmark blevet almindeligt, at mange nedsætter sig som selvstændig og udøver assistance for et enkelt firma og evt. få andre – ofte det firma, som de tidligere har været ansat i. Det kan dog være en dyr løsning for den virksomhed, hvor personen arbejder! Det...

læs mere

FORÆLDREKØBSLEJLIGHEDER — NYESTE UDVIKLING

Alle har ventet spændt på udviklingen i hvordan værdiansættelse af ejendomme, der overdrages inden for gaveafgiftskredsen vil være. Alle rådgivere har i den forbindelse ventet på at Skatterådet i forbindelse med afgivelse af bindende svar ville komme med nogle...

læs mere

PERSONALEARRANGEMENTER OG SKAT

Landsskatteretten har truffet afgørelse om beskatning af et personalearrangement, hvor medarbejderne blev beskattet. Virksomhedens administrative personale med ledsagere – i alt 18 personer – var en tur i København i en weekend med en enkelt overnatning og middag. I...

læs mere

KØRSEL I VAREBILER PÅ GULE PLADER

Varebiler på gule plader må som udgangspunkt ikke anvendes til privat kørsel – heller ikke kørsel mellem hjem og arbejde. For specielt indrettede biler gælder, at disse gerne må tages med hjem – men ellers må der ikke køres privat i disse. Medarbejderen må gerne...

læs mere

TAXMASTERS TEAM BESTÅR AF DISSE KOMPETENTE SKATTE- OG MOMSRÅDGIVERE:

KONTAKT

TELEFON: + 45 7023 2222
info@TaxMaster.dk
CVR 1011 7453
PARK ALLÉ 295, 2. SAL   ·    DK-2605 BRØNDBY
Find vej til TaxMaster >