KURSER

Faglig udvikling
serveret af eksperter

KURSER

RÅDGIVERDAGE MED SKATTESTYRELSEN

Skattestyrelsen har i mange år afholdt de såkaldte ”Rådgiverdage”, hvor Skattestyrelsen orienterede om nye tiltag mv.

Nu genopliver TAXMASTER ApS dette initiativ med indlæg hele dagen af kompetente repræsentanter fra Skattestyrelsen.

Rådgiverdagene afholdes følgende dage og steder – alle dage fra kl. 9.00 (morgenmad fra 8.30) til 16.00:

Torsdag, den 6. oktober 2022
Nordsjællands Konferencecenter,
Gydevang 39-41,
3450 Allerød

Onsdag, den 12. oktober 2022
Hotel Park, Viaduktvej 28,
5500 Middelfart

Torsdag, den 13. oktober 2022
Scheelsminde, Scheelsmindevej 35,
9200 Aalborg SV

Pris pr. deltager
1.500 kr. + moms

Program

  • Udfordringer i skattesystemet for mindre og mellemstore virksomheder – ikke store koncerner mv.
  • På hvilke områder er der størst udfordring med at opgøre skat og moms korrekt?
  • Rette indkomstmodtager: Vi vil bl.a. komme ind på emnet lønmodtager, honorarmodtagere, konsulenter mv., hvor der er meget store udfordringer.
  • Arbejdsudleje: Mange virksomheder må efterbetale meget store beløb vedr. arbejdsudleje. Mange er slet ikke opmærksomme på, at reglerne også gælder mellem koncernselskaber! Reglerne og udfordringerne gennemgås.
  • Fast driftssted og skattepligt i Danmark: Mindre og mellemstore virksomheder kommer til Danmark eller danske virksomheder ansætter medarbejdere i udlandet eller begynder aktiviteter i udlandet – hvornår er der tale om et fast driftssted og dermed skattepligt til Danmark/udlandet?

Dette er kun et udpluk af de emner, som Skattestyrelsen vil komme igennem.

Der vil blive rig mulighed for at komme med input fra hverdagen til Skattestyrelsen og mulighed for at stille spørgsmål – også i pauserne.

TAXMASTERS TEAM BESTÅR AF DISSE KOMPETENTE SKATTE- OG MOMSRÅDGIVERE:

Thorbjørn Helmo Madsen
Direktør, Partner

Telefon +45 7023 2222
Direkte +45 3832 0633
Mobil +45 2332 3494
thm@TaxMaster.dk

John Rasmussen
Direktør, Partner

Telefon +45 7023 2222
Direkte +45 3832 0658
Mobil +45 9363 0036
jra@TaxMaster.dk

KONTAKT

Vi søger en skatterådgiver, der kan indgå i vores lille team.

Du skal have interesse for kunderådgivning, være servicemindet og være kvalitetsbevidst.

Du skal have erfaring med skattemæssige forhold.

Vi rådgiver indenfor et bredt spekter af skattelovgivningen, herunder skattemæssig rådgivning for personer og erhvervsvirksomheder samt i forbindelse med generationsskifter, virksomhedsomdannelser, omstruktureringer af virksomheder m.v.

Endvidere arbejder vi meget med udlandsforhold, da området er i stærk vækst på grund af stigende globalisering og arbejde over landegrænser.

Du behøver ikke at have fuld viden indenfor alle disse områder, men en grundig viden på flere af områderne vil være en fordel.

Jobbet indebærer kommunikation på engelsk. Du behøver ikke at være perfekt til at kommunikere på engelsk, det vigtigste er, at du tør!

Du skal kunne arbejde med hurtige opgaveløsninger og arbejde med presserende opgaver.

Kendskab til moms og afgifter er absolut ikke en ulempe, men absolut ingen betingelse.

Du vil få en løn der matcher dine kvalifikationer.

Taxmaster ApS

TaxMaster ApS har eksisteret siden 2003 og har kontor i Brøndby/Glostrup med dejlige lokaler og god parkering.

Vi er et mindre skatterådgivningsfirma, hvor vi arbejder tæt sammen om opgaverne.

Vores væsentligste kundesegment er mindre og mellemstore revisionsvirksomheder, idet 80-90 % af vores kunder er revisorvirksomheder beliggende i hele landet.

Vi besvarer dagligt et utal af spørgsmål. Vi hjælper med klagesager, der behandles af skatteankestyrelsen og med at føre skattesager. Vi foretager alle former for omstruktureringer, avanceopgørelser mv.
Kort sagt beskæftiger vi os med alt inden for skatterådgivning.

Vi er medlem af et internationalt netværk – IECNET – hvor vi har samarbejdspartnere i ca. 70 lande i hele verden. For den rette vil der være mulighed for kunne komme på medarbejderkurser sammen med medarbejdere fra mange andre lande.

Ansøgningen fremsendes til enten Thorbjørn Helmo Madsen: thm@taxmaster.dk eller John Rasmussen: jra@taxmaster.dk.

Hvis du vil spørge om noget, kan du ringe til Thorbjørn: 2332 3494 eller
John: 9363 0036

Vi glæder os til at høre fra dig.

Thorbjørn Helmo Madsen og John Rasmussen

TELEFON: + 45 7023 2222
info@TaxMaster.dk
CVR 1011 7453
PARK ALLÉ 295, 2. SAL   ·    DK-2605 BRØNDBY
Find vej til TaxMaster >