BRUTTOLØNSORDNINGER

Den såkaldte bruttolønsordning går ud på, at en medarbejder får stillet et gode til rådighed, som vedkommende selv betaler ved nedgang i lønnen. Derved betaler vedkommende ”kun” skatteværdien af godet. Det lyder jo forjættende, men kan man anvende ordningen til alle...

FRI BIL MED FOKUS PÅ ELBILER OG LADESTANDERE

Folketinget vedtager i disse år flere og flere love, der vedrører miljøvenlige regler – det gælder også biler og beskatning af fri bil. Jeg vil i denne artikel beskrive de nye regler for beskatning af fri bil – specielt vedr. elbiler og endvidere vil jeg omtale de...

UNDGÅ SKATTEREGNING HVIS DU HAR HYRET KONSULENTER UDEFRA

Det er i Danmark blevet almindeligt, at mange nedsætter sig som selvstændig og udøver assistance for et enkelt firma og evt. få andre – ofte det firma, som de tidligere har været ansat i. Det kan dog være en dyr løsning for den virksomhed, hvor personen arbejder! Det...

PERSONALEARRANGEMENTER OG SKAT

Landsskatteretten har truffet afgørelse om beskatning af et personalearrangement, hvor medarbejderne blev beskattet. Virksomhedens administrative personale med ledsagere – i alt 18 personer – var en tur i København i en weekend med en enkelt overnatning og middag. I...

UDLEJNING AF VÆRELSER OG SKAT I BOLIGEN

Det er blevet mere og mere almindeligt at man udlejer en del af sin bolig. Det kan være til studerende, turister eller andre. Man kan udleje direkte eller gennem f.eks. Airbnb. Uanset, hvordan man udlejer, skal man være opmærksom på skattereglerne, således at man ikke...