KAN DU BETALE DIN GÆLD?

Mange virksomheder oplever, at det bliver vanskeligere og vanskeligere at betale sine regninger – bl.a. moms og A-skatter samt afdrag på covid-lån. Hvis man kan se, at man ikke kan betale enhver sit indenfor f.eks. 1 år, bør man allerede nu søge professionel hjælp til...

LADESTANDERE — OG SKAT

Indledningsvis skal jeg oplyse, at værdien af en ladestander, som arbejdsgiveren har opstillet på medarbejderens adresse, indgår i beregningsgrundlaget for fri bil (tillagt bilens købspris) frem til 30. juni 2021, hvorefter den ikke medtages. Hvis en arbejdsgiver...

BRUTTOLØNSORDNINGER

Den såkaldte bruttolønsordning går ud på, at en medarbejder får stillet et gode til rådighed, som vedkommende selv betaler ved nedgang i lønnen. Derved betaler vedkommende ”kun” skatteværdien af godet. Det lyder jo forjættende, men kan man anvende ordningen til alle...