Indledningsvis skal jeg oplyse, at værdien af en ladestander, som arbejdsgiveren har opstillet på medarbejderens adresse, indgår i beregningsgrundlaget for fri bil (tillagt bilens købspris) frem til 30. juni 2021, hvorefter den ikke medtages.

Hvis en arbejdsgiver betaler opstilling af ladestander hos medarbejderen privat og betaler udgifterne til elforbruget, vil dette indgå i betaling af fri bil. Der kan blive tale om beskatning, hvis ladestanderen kan levere el til den almindelige husholdning hos medarbejderen. Hvis medarbejderen ikke har fri bil, vil medarbejderen blive beskattet af både værdien af standeren og det betalte forbrug.

Hvis medarbejderen har opstillet og betalt ladestanderen og får refunderet el udgifter efter måler og medarbejderen har fri bil, vil dette indgå i beskatningen af fri bil, hvis ladestanderen kun kan anvendes til opladning af bilen. Hvis medarbejderen ikke har fri bil eller hvis ladestanderen kan anvendes til den private husholdning, vil den betalte el være skattepligtig indkomst.

Hvis arbejdsgiveren har tegnet et abonnement på ladestanderen og ladestanderen kun kan anvendes til opladning af den frie bil, vil der ikke ske yderligere beskatning af medarbejderen end den frie bil.

Hvis medarbejderen ikke har fri bil eller hvis ladestanderen kan anvendes til den private husholdning, vil den betalte el være skattepligtig indkomst.

Hvis man forærer ladestanderen til sin medarbejder efter den 1. juli 2021, skal din medarbejder ikke længere betale skat af værdien. Det gælder dog kun, hvis medarbejderen har haft fri elbil eller plug-in hybridbil i mindst 6 sammenhængende måneder efter den 1. juli 2021.

Hvis medarbejderen har haft fri elbil eller plug-in hybridbil i mindre end 6 sammenhængende måneder efter den 1. juli 2021, skal man indberette værdien af ladestander og omkostninger til installationen.

Indtil den 30. juni 2021 skulle medarbejderen altid beskattes af værdien af ladestander og installation, hvis man forærede ladestanderen til vedkommende.