Landsskatteretten har truffet afgørelse om beskatning af et personalearrangement, hvor medarbejderne blev beskattet.

Virksomhedens administrative personale med ledsagere – i alt 18 personer – var en tur i København i en weekend med en enkelt overnatning og middag. I alt kostede arrangementet kr. 4.240 pr. person.

SKAT og landsskatteretten fastslog at beløbet var skattepligtigt for deltagerne, da udgiften var udover det sædvanlige for personalearrangementer og fordi der intet fagligt indhold var i arrangementet. Virksomheden havde tidligere på året holdt et arrangement – uden overnatning – for alle medarbejdere til en pris på kr. 600 pr. deltager.

Virksomheden havde givet det administrative personale dette arrangement, da de havde ydet en ekstra indsats og fået vendt virksomhedens økonomi væsentligt.

SKAT har igennem årene strammet beskatningen af disse arrangementer. Tidligere var det udelukkende arrangementer i udlandet, der blev beskattet – men nu er det også arrangementer i Danmark.

Vi har i årenes løb set flere af disse sager, hvor ledelsen gerne vil belønne medarbejderne for ekstra indsats. Det gøres altså ikke uden beskatning.

SKAT accepterer at julefrokoster, skovture etc. ikke beskattes – men når udgifterne til arrangementet ikke anses for at holde sig inden for rammen af udgifter til skovtursarrangementer og lign., vil der ske beskatning.

Hvad er beløbsrammen for udgifterne til et firmaarrangement? Dette spørgsmål har jeg ofte modtaget!

Det kan ingen svare på, da SKAT ikke har udstukket retningslinjer for dette.

Hvis man vil belønne medarbejderne med et firmaarrangement – ud over en middag m.v. skal man enten ”tage chancen” eller anmode om et bindende svar hos SKAT (godkendelse af udgifter og arrangement).

Husk dog at det er arbejdsgiverens ansvar at indberette medarbejdergoder over kr. 1.100 til SKAT.

Der er ingen tvivl om at ture til udlandet, som alt andet lige vil være lidt dyrere end arrangementer i Danmark, de vil blive beskattet.

Som vi ser af ovenstående afgørelse, vil arrangementer i Danmark altså også blive beskattet.

Et andet spørgsmål, som jeg ofte får: ”hvor meget fagligt skal der til for at SKAT accepterer udgiften til f.eks. et weekendarrangement?”

Det skal virkelig være reelt fagligt og af en ”vis” varighed. Det er ikke nok med et lille indlæg på 1 time i løbet af weekenden, hvor ledelsen orienterer om fremtiden og ikke mere.

Jeg vil stadig mene at et ”almindeligt” weekendophold på en kro eller lignende vil undgå beskatning – men dette er ingen garanti! Som nævnt tidligere kan et bindende svar være løsningen!