ÆNDRING I AFSKRIVNINGSREGLERNE – ALLEREDE FRA 2020

Folketinget har den 13. april 2021 vedtaget nye regler for afskrivninger. Ændringen omfatter 2 dele – dels forhøjelse af grænsen for småaktiver og dels forhøjelse af afskrivningsgrundlaget på visse aktiver. Man skal være opmærksom på, at begge regler gælder fra...

FORÆLDREKØBSLEJLIGHEDER — NYESTE UDVIKLING

Alle har ventet spændt på udviklingen i hvordan værdiansættelse af ejendomme, der overdrages inden for gaveafgiftskredsen vil være. Alle rådgivere har i den forbindelse ventet på at Skatterådet i forbindelse med afgivelse af bindende svar ville komme med nogle...

KØRSEL I VAREBILER PÅ GULE PLADER

Varebiler på gule plader må som udgangspunkt ikke anvendes til privat kørsel – heller ikke kørsel mellem hjem og arbejde. For specielt indrettede biler gælder, at disse gerne må tages med hjem – men ellers må der ikke køres privat i disse. Medarbejderen må gerne...

NU SKAL GÆLDSSTYRELSEN HAVE PENGE I KASSEN!

Som det fremgår af pressen er gælden til det offentlige steget betydeligt. Skattestyrelsen og Gældsstyrelsen kritiseres fra alle sider over den manglende opkrævning. Mange virksomheder har i flere år været vant til at der ikke er blevet rykket for offentlig gæld. Det...