UNDGÅ SKATTEREGNING HVIS DU HAR HYRET KONSULENTER UDEFRA

Det er i Danmark blevet almindeligt, at mange nedsætter sig som selvstændig og udøver assistance for et enkelt firma og evt. få andre – ofte det firma, som de tidligere har været ansat i. Det kan dog være en dyr løsning for den virksomhed, hvor personen arbejder! Det...

FORÆLDREKØBSLEJLIGHEDER — NYESTE UDVIKLING

Alle har ventet spændt på udviklingen i hvordan værdiansættelse af ejendomme, der overdrages inden for gaveafgiftskredsen vil være. Alle rådgivere har i den forbindelse ventet på at Skatterådet i forbindelse med afgivelse af bindende svar ville komme med nogle...

PERSONALEARRANGEMENTER OG SKAT

Landsskatteretten har truffet afgørelse om beskatning af et personalearrangement, hvor medarbejderne blev beskattet. Virksomhedens administrative personale med ledsagere – i alt 18 personer – var en tur i København i en weekend med en enkelt overnatning og middag. I...

KØRSEL I VAREBILER PÅ GULE PLADER

Varebiler på gule plader må som udgangspunkt ikke anvendes til privat kørsel – heller ikke kørsel mellem hjem og arbejde. For specielt indrettede biler gælder, at disse gerne må tages med hjem – men ellers må der ikke køres privat i disse. Medarbejderen må gerne...